Хибридната война

Преди 28 години, когато бях войник, попитах ротния старшина защо копаем канал. Старшината бе пределно откровен: „За чанч!“ Ново плашило на хоризонта! Хибридната война! Феномен, който с названието си не обяснява нищо, но пък звучи много умно – също като...

Анархистки 1 май в Киев

На 1 май анархисти и анархосиндикалисти, заедно с независими профсъюзи, проведоха Марш на солидарността на трудещите се. В акцията взеха участие около 400 души, сред които имаше представители на работнически и студентски профсъюзи, членове на анархистки организации. Шествието започна в...