Един разкаял се болшевик за Кронщат

(продължава от миналия брой) Кронщад и НЕП-а Често се твърди, че Кронщадци искали въвеждането на НЕП – това е дълбока грешка. (N.B.: По-скоро плитка манипулация.) Резолюцията на Кронщад провъзгласява защита на трудещите се не само от бюрократичния държавен капитализъм, но...

Торпилираната революция

(продължава от миналия брой) Държавната власт в Съветския съюз изобщо не е пролетарска, а се намира в хищните ръце на новата господстваща номенклатурна класа, установила антиработническа и антиселска диктатура. Още през 1918 и 1919 г. болшевишкият режим разстрелва над триста...

Един разкаял се болшевик за Кронщат

95 години от Кронщатското въстание Статията на А. Цилига „Кронщатското въстание и съдбата на Руската революция“ е публикувана във в-к Révolution Prolétarienne № 278 от 10 септември 1938 г. Авторът Анте или Антон Цилига (1898-1992) е от ръководителите на Югославската...