История на анархизма

» » » продължава от миналия брой Появата на анархокомунизма Анархокомунизмът се развива от радикалните социалистически движения след Френската революция, но за първи път е формулиран като такъв в италианската секция на Първия интернационал. Именно убедителната критика на Кафиеро и...

Алексей Боровой

Това име навярно не говори много на днешните млади анархисти, макар да принадлежи на най-крупния, след Кропоткин, мислител на руския анархизъм от първата трета на ХХ век. Боровой е забележителен философ, социолог, икономист, историк, правист, литературовед, педагог, оратор – една наистина...

Кропоткин за свободата

Откъс от „Комунизъм и анархия“ – 1913 г. Човек, комуто се е наложило да си рече „отказвам се от някакво удоволствие, за да избегна наказание“, е несвободен човек. Затова ние, анархистите, твърдим, че човечеството може и е длъжно да се...

Мъри Букчин: „СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!“

(продължава от миналия брой) Бакунин, Кропоткин и Малатеста съвсем не са били толкова наивни да допускат, че анархизмът може да бъде установен за 24 часа. Приписвайки това мнение на Бакунин, Маркс и Енгелс са изопачили преднамерено възгледите на руския анархист....

Наследството на Кропоткин

На 8 февруари 1921 умира Пьотр Алексеевич Кропоткин. На погребението, в обстановка на болшевишка реакция и преследване на анархисти, се събират десетки хиляди скърбящи. По черните знамена белеят гневни обвинения срещу новата тирания. Само след месец ще избухне Кронщадтското въстание,...

Философията на Пьотр Кропоткин

Мястото на анархическата философия на Кропоткин сред различните течения на научната и философската мисъл При разработването на анархическата теория Кропоткин обръща особено внимание на факта, че корените на анархията като обществено-политическо движение и идеология не са в интелектуалната сфера –...

Философията на Пьотр Кропоткин

Изходни позиции във философските изследвания на Кропоткин Сред философите, чиито трудове Кропоткин е изучавал, най-много му допаднали видните представители на позитивизма – Огюст Конт и Хърбърт Спенсър – именно те са оказали най-силно влияние върху него. Още в началния период...

Философията на Пьотр Кропоткин

Връзките между науката, философията и анархизма при Кропоткин Както науката и философията са в процес на историческо развитие, така и самите понятия за тях – за науката и за философията – подлежат на развитие. Научните постижения в течение на ХIХ и...

Философията на Пьотр Кропоткин

Началото на анархическата си дейност в Западна Европа самият Кропоткин описва така: “през януари 1877 година аз бях вече в Швейцария, присъединих се към Юрската федерация на Интернационала и тук започнах анархическата си дейност като се заселих в Шо-де-Фон.”1 Благодарение...

1 2