Анархизмът в САЩ

» » » продължава от миналия брой Периодът след Втората световна война През този период в Америка се развива анархопацифизмът и свързаното с него християнско анархистично течение. Според Андрю Корнел много млади анархисти през този период поемат по път, различен...

Наследството на Мъри Букчин: синдикалистка критика

На 14 януари се навършват 100 години от рождението на Мъри Букчин. Може би си струва да разгледаме приноса му към радикалната политика. Букчин участва в комунистическото младежко движение през 30-те години на миналия век. В крайна сметка той изоставя...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Отношението на анархистите към организацията Без взаимодействие между хората човешкият живот наистина е невъзможен. Свободата не може да съществува без общество и организация. Джордж Барет, във Възраженията на анархиста, казва: Хората трябва да...

Мъри Букчин: СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!

(продължава от миналия брой) Сред множеството, оплитащи ни идеологически кълчища на нашето време, един въпрос трябва винаги да стои на преден план: за какъв дявол се стремим да извършим революцията? Дали искаме да я направим, за да обновим йерархията, или...

Мъри Букчин: „СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!“

(продължава от миналия брой) Бакунин, Кропоткин и Малатеста съвсем не са били толкова наивни да допускат, че анархизмът може да бъде установен за 24 часа. Приписвайки това мнение на Бакунин, Маркс и Енгелс са изопачили преднамерено възгледите на руския анархист....

Мъри Букчин: СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!

(продължава от миналия брой) Би било невероятно наивно да предполагаме, че ленинизмът е творение само на един човек. Болестта лежи много по-дълбоко. Тя е не само в ограничеността на марксистката теория, но и в ограниченията на социалната епоха, породила марксизма....

Мъри Букчин: СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!

(продължава от миналия брой) болшевиките падат на невероятно ниско ниво, при което не успяват да измамят никой друг, освен себе си Митът за партията (продължение) Болшевиките от самото начало не одобряват тези органи (селските комуни) и в крайна сметка ги...

Мъри Букчин: СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!

Болшевиките изтласкват пролетариата от всички сфери, които той завоюва с борбата и инициативите си. (продължава от миналия брой) С умножаване на редиците на партията, дистанцията между ръководството и низините неизменно се увеличава. Нейните ръководители се превръщат не само в боготворени...

МЪРИ БУКЧИН: СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!

Предлаганото четиво, е продължение от статията на американския еко-анархист Мъри Букчин, чиито първи две подзаглавия „Историческата ограниченост на марксизма“ и „Митът за пролетариата“ бяха публикувани в броеве 9 и 10 на „Свободна мисъл“ от 2006 г. Тя е писана през...