Край на 35-часовата работна седмица във Франция

Френският парламент отмени 35-часовата работна седмица, въведена от социалистическото правителство на Франция преди 10 години и все още подкрепяна от мнозинството от французите. По новия закон продължителност­та на работното време ще се договаря индивидуално между работодателите и синдикатите или работниците.