Битка в Сиатъл

Много творби се основават на действителни случаи и това не пречи да бъдат нереалистични, образите и ситуациите да са изкривени. Случаят с този филм е друг, учудващо на очакванията ми, ще използвам фразата, превърнала се в нарицателна за повърхностното кино,...