КНИГИ ОТ ТОЗИ АВТОР

Без бог, без господар

Борислав Георгиев Менков е един от дейните български анархисти на ХХ век. Роден е на 16.ІХ.1915 г. в Кюстендил. Още като ученик, а впоследствие и като студент в Австрия и България се проявява като организатор на младежки анархистически групи. Взима участие в Гражданската война в Испания. Преди 9.ІХ.1944 г. няколко...