Murray Bookchin (January 14, 1921 – July 30, 2006) was an American anarchist and libertarian socialist author, orator, historian, and political theorist. A pioneer in the ecology movement, Bookchin initiated the critical theory of social ecology within anarchist, libertarian socialist, and ecological thought. He was the author of two dozen books covering topics in politics, philosophy, history, urban affairs, and ecology. Among the most important were Our Synthetic Environment (1962), Post-Scarcity Anarchism (1971) and The Ecology of Freedom (1982). In the late 1990s he became disenchanted with the increasingly apolitical lifestylism of the contemporary anarchist movement (see: lifestyle anarchism) and stopped referring to himself as an anarchist. Instead, he founded his own libertarian socialist ideology called Communalism.

Bookchin was an anti-capitalist and vocal advocate of the decentralisation of society along ecological and democratic lines. His writings on libertarian municipalism, a theory of face-to-face, assembly democracy, had an influence on the Green movement and anti-capitalist direct action groups such as Reclaim the Streets, as well as the democratic confederalism of Rojava.

КНИГИ ОТ ТОЗИ АВТОР

Спонтанност и организация в революцията

Анархистите губеха сраженията си за бъдещето не защото им липсваше една термидорианска, ленинско-сталинистка или франкистка дисциплинирана и централизирана партия – „ръководителка“. Социалните революции завършваха с фиаско или диктатура(което е едно и също), защото те бяха само организация на липсата, на нямането,на невъзможността да се задоволят нуждите на всички, поради което...

За преобразуването на обществото или Екоанархизъм

Когато защитата на околната среда се ограничава до пунктуални реформи, често нейните защитници се оставят да бъдат изкушени от сирените на политиката, т.е. от електоралните, парламентарни и партизански активисти. Не са необходими особени промени в душевното състояние, за да се трансформира едно лоби в политическа партия, един екореформатор в парламентарист...