КНИГИ ОТ ТОЗИ АВТОР

Янка Статева Иванова

Галерия от образи в надпревара изплуват в съзнанието ми. И ето го оживен тоя родопски кът от богатството и разнообразието на човешката природа. Всяка гънка на планината крие човешка топлота на гостоприемство, трудолюбие, естетичност, умение за песни и хора, които трябва да се проучат и завещаят на бъдещето като съкровена...