Пуста кюския

Издирвах материалите за тази книга повече от пет години. В началото не предполагах, че ще ми е толкова трудно да събера отломъците памет и сламките съхранено знание за живота и делото на изключителния революционер, анархист Васил Бонев Икономов. Общувах с различни хора, стари и млади. Някъде ме приемаха добре и...

Янка Статева Иванова

Галерия от образи в надпревара изплуват в съзнанието ми. И ето го оживен тоя родопски кът от богатството и разнообразието на човешката природа. Всяка гънка на планината крие човешка топлота на гостоприемство, трудолюбие, естетичност, умение за песни и хора, които трябва да се проучат и завещаят на бъдещето като съкровена...