Към бойците от анархистките подразделения в Украйна

дори не става дума за буржоазна или каквато и да е друга, различна от нашата революция, а за класово сътрудничество в полза на украинските олигарси и властници

„Асамблея“, Харков: много хора не приемат опасността от война сериозно

Текстът дава представа за настроенията вътре в Украйна, на фона на разтръбяваната паника пред войната между Русия и Украйна, която изглежда почти неизбежна.

1 2 3 6