Програма и организация на Интернационалното братство (Революционният алианс)

200 години от рождението на Михаил Александрович Бакунин Въведение Бакунин прокламира недвусмислено своето анархистическо кредо запръв път в Италия, след бягството си...