Трети март и Деветнайсети февруари

Какво помним за тези дати? И защо само ги помним, без те да влияят върху делата ни, стремежите ни? В деня на обесването на Левски телевизията се умиляваше от дангалаци, които на ръка преписали бележника му, за да го… внесат...