Антидържавност и аполитичност

» » » продължава от миналия брой Имащите и управляващи класи категорично не могат да удовлетворят народните стремежи и искания. Затова остава едно средство – държавното насилие. С една дума, държавата, защото държава значи насилие, господство с насилие – замаскирано, ако е възможно,...

Десет въпроса към начетени марксисти

за края, изчезването и „отмирането“ на държавата Маркс (М) пише: Щом бъде достигната целта на пролетарското движение – унищожаването на класите, – държавната власт, способстваща за удържане на производителното мнозинство под игото на нищожното малцинство от експлоататори, ще изчезне, а правителствените функции...

Антидържавност и аполитичност

В окончателния си вид социалната концепция на Бакунин е антиполитическа. В своята брошура Федерализъм, социализъм и антитеологизъм той скъсва с Лигата и възнамерява да излезе открито с програмата на анархистическия Алианс, отхвърляща решително всяка политическа дейност, която не води непосредствено...

Корупцията е институция на държавата

Както вече казах, бонапартизмът всъщност не е нито принцип, нито политическа тенденция, той не идва от някакъв естествен или исторически интерес към икономическото и политическото развитие на страната. Просто една банда разбойници използва дълбоките класови разделения във френското общество, внезапно...

Никой не ни е виновен!

В априлския брой на „Свободна мисъл“ публикувахме текста „И пак ние виновни“. Този ефектен текст беше написан за портала Без лого и с него искахме да илюстрираме справедливото възмущение на по-трезвомислещата част от българския народ от засилването на геноцида върху...

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА

» » » продължава от миналия брой Историята като борба между властта на държавата и силата на обществото. Тъй като двете основни и взаимно изключващи се отношения между хората са мирното сътрудничество и принудителната експлоатация, производството и хищничеството, историята на...

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА от Мъри Ротбард

АВТОРИЗИРАН ДО НЕУЗНАВАЕМОСТ И ОБЪРНАТ „НАОПАКИ“ ПРЕВОД НА Г. К. » » » продължава от миналия брой От какво точно се страхува държавата? Това, от което държавата се страхува преди всичко, е от всяка фундаментална заплаха за нейната сила или за...

Поражението на свръхдържавите (още един сценарий)

След краха на СССР и краткотрайните (от историческа гледна точка) илюзии на Фукуяма за „края на историята“ САЩ изгубиха своята хегемония и светът от еднополюсен се превърна в многополюсен. В следващите редове публикуваме страховете и мрачните предупреждения на Найъл Фергюсън,...

Те са във война… срещу нас!

Правителствата и работодателите тръбят, че водят война срещу коронавируса. В действителност те са във война срещу нашата социална класа. Война срещу нас, за своите печалби! Глобалната криза в здравеопазването до голяма степен е следствие от капиталистическата система. Разбира се, това...

1 2 3 11