Корупцията е институция на държавата

» » » продължава от миналия брой Такава е идеята на книгата Владетелят. Въпреки това Макиавели не е повече монархист, отколкото републиканец. Преди всичко той е италианец. Всъщност по своя нрав и начин на живот дори е по-близък до републиканската,...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой Поради факта, че децата – особено малолетните, – все още не са в състояние да контролират напълно съзнателно своите действия, принципът на настойничество и авторитет, които трябва да бъдат напълно премахнати от обществото, все пак...

Корупцията е институция на държавата

» » » продължава от миналия брой В края на Средновековието, от втората половина на XV до първата половина на XVII век две категории хора – за да не кажа две класи – започват да проявяват явен стремеж за индивидуално освобождение, а...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой Естественото общество, в недрата на което се ражда всеки човек и извън което той никога не би могъл да се превърне в разумно и свободно същество, се очовечава само когато всички хора, които...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой t) Старите хора, неспособни за труд или болните, заобиколени от грижите и уважението, запазвайки всички политически права, ще се ползват от пълната издръжка и грижи за сметка на обществото. Революционна политика. Основното ни...

Корупцията е институция на държавата

Както вече казах, бонапартизмът всъщност не е нито принцип, нито политическа тенденция, той не идва от някакъв естествен или исторически интерес към икономическото и политическото развитие на страната. Просто една банда разбойници използва дълбоките класови разделения във френското общество, внезапно...

Невежество или слугинаж?

ЗА ДНЕШНИТЕ РУСКИ (И НЕ САМО) „ЛАКЕЙСТВАЩИ ЦАРЕПОКЛОННИЦИ“ Борис Николаевич Кашников е един от развъдилите се като попови лъжички професори (от Факултета по хуманитарни науки на Московския университет, д-р по философия и културология). Със статията си в сборник от научни...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой j) Още по-лесно е да се определи злото, от което днес страда народът; той работи за другите и работата му – без свобода, без време за отдих и умствена дейност – става недостойна и унизителна,...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой d) Отнемане правото на наследство. Докато това право съществува, ще продължат да съществуват – ако не по право, то на практика – наследствените класови различия, положение, собственост – с една дума, социалното неравенство и привилегиите. Действителното...

1 2 3 5