Антидържавност и аполитичност

» » » продължава от миналия брой А всеобщото избирателно право? – Лъжа, илюзия, фикция, измама, фокус-мокус, както и всичко останало. Признавам си откровено, аз съвсем не споделям педантичното преклонение на вашите радикални буржоа и вашите буржоазни републиканци пред всеобщото избирателно...

Антидържавност и аполитичност

» » » продължава от миналия брой Имащите и управляващи класи категорично не могат да удовлетворят народните стремежи и искания. Затова остава едно средство – държавното насилие. С една дума, държавата, защото държава значи насилие, господство с насилие – замаскирано, ако е възможно,...

Антидържавност и аполитичност

В окончателния си вид социалната концепция на Бакунин е антиполитическа. В своята брошура Федерализъм, социализъм и антитеологизъм той скъсва с Лигата и възнамерява да излезе открито с програмата на анархистическия Алианс, отхвърляща решително всяка политическа дейност, която не води непосредствено...

Корупцията е институция на държавата

» » » продължава от миналия брой Такава е идеята на книгата Владетелят. Въпреки това Макиавели не е повече монархист, отколкото републиканец. Преди всичко той е италианец. Всъщност по своя нрав и начин на живот дори е по-близък до републиканската,...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой Поради факта, че децата – особено малолетните, – все още не са в състояние да контролират напълно съзнателно своите действия, принципът на настойничество и авторитет, които трябва да бъдат напълно премахнати от обществото, все пак...

Корупцията е институция на държавата

» » » продължава от миналия брой В края на Средновековието, от втората половина на XV до първата половина на XVII век две категории хора – за да не кажа две класи – започват да проявяват явен стремеж за индивидуално освобождение, а...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой Естественото общество, в недрата на което се ражда всеки човек и извън което той никога не би могъл да се превърне в разумно и свободно същество, се очовечава само когато всички хора, които...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой t) Старите хора, неспособни за труд или болните, заобиколени от грижите и уважението, запазвайки всички политически права, ще се ползват от пълната издръжка и грижи за сметка на обществото. Революционна политика. Основното ни...

Корупцията е институция на държавата

Както вече казах, бонапартизмът всъщност не е нито принцип, нито политическа тенденция, той не идва от някакъв естествен или исторически интерес към икономическото и политическото развитие на страната. Просто една банда разбойници използва дълбоките класови разделения във френското общество, внезапно...

1 2 3 6