Трети март и Деветнайсети февруари

Какво помним за тези дати? И защо само ги помним, без те да влияят върху делата ни, стремежите ни? В деня на обесването на Левски телевизията се умиляваше от дангалаци, които на ръка преписали бележника му, за да го… внесат...

Какъв 3 март?

Историята на България след Освобождението е истинска гавра с това, за което са се борили Левски, Каравелов, Ботев и мнозина други революционери. „Чистата и свята република“, както и идеите за народна федерация, всички тези блянове за справедливост и достоен живот...

Нашият непълнолетен народ

За пореден път целокупният народ български, по волята на своите мъдри пастири празнува този тъй светъл ден, сложил край на султанската власт чуждоземна и поставил началото на неговото „свободно“ съществуване в лицето на подарената ни наша, истинска българска държава! Подарена...