„Червената звезда“ на Богданов

(продължава от миналия брой) Стилът за известно време подвежда, че описва идилия за утвърдения комунизъм на Марс. Но ето че Богданов фокусира сюжета върху трудния избор на героите и проблемите на Социалната революция на Земята. Преди век в научните среди...

Позитивните утопии на Александър Богданов

(продължава от миналия брой) Романът „Червената звезда“ излиза от печат през 1908 г. в Петербург, радва се на още две издания (1918 и 1928 г.), но след 1929 г. попада в списъка на непрепоръчителна за преиздаване литература. Причината е публикуваното...

Позитивните утопии на Александър Богданов

Утопия е дума, която означава „несъществуващо място“. Кой знае защо обаче терминът е придобил подвеждащия привкус на „нещо неосъществимо“. Когато някой иска да посочи абсолютната невъзможност да се реализира даден замисъл, той лепва като храчка определението „утопия“. При все, че...