Изповед, като на син пред своя… духовен баща

Вместо послепис след „Бакунин“ на Боровой …да призове всички народи към бунт, … с една дума да воюва против Вас самия, господарю,… моя духовен отец! В първата половина на юли 1851 г., тоест два месеца след предаването му от австрийските...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) В тази работа – стимулирането на революционната енергия и вдъхновяването на масите – Бакунин няма равен. Неговата революционност е неизтощима, фантастична и заедно с това дълбоко реалистична – толкова реална и фантастична, колкото е и самата революция. Безброй илюстрации...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) Организацията на пролетарския Интернационал, чиято задача е разрушението на всяко господство, трябва да се различава съществено от държавната организация. Последната е изградена съобразно принципа на властта, докато първата се строи върху принципите на свободата. Интернационалът е...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой)  Съвършено по същия начин той се отнася и към Германия. Вярно е, че по адрес на немците у него се срещат немалко безпощадни характеристики. Като оставим обаче настрана германските социалдемократи, с които той е имал специални...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) В доанархистическия си период Бакунин се е изказвал за възможността и дори за желателността на диктатурата. Такова е известното място в неговата „Изповед“. Същия характер имат и неговите предположения за възможната диктатура на Муравьов-Амурский, в когото...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой)  „Вън от обществото, човек би останал вечно див звяр или светец, което е почти едно и също… Изолираният човек не може да осъзнае своята свобода… Той не може да бъде факт на уединението, а на взаимодействието,...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) Какво преобразува животното в човек? Какво го поставя на самостоятелната, висша и единствена степен в безграничната йерархия на живите същества? „Три основни принципа – отговаря Бакунин – съставляват съществените условия за всяко човешко развитие в индивидуалната...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) На фикцията за човешкия разум, опитващ се да обясни и да оправдае света, материалистът Бакунин противопоставя самия живот. Тук в самия Бакунин като че ли се води някаква борба. Рационалистичните елементи на неговия светоглед се опитват...

„Бакунин“ на Алексей Боровой

(продължава от миналия брой) Бакунисткият проблем на последователното човешко освобождение е едновременно с това и проблем на културата. Отрицанието на животинското като фактор на прогреса предполага не само стихийни, вътрешни изменения, не само придобиване на нови истини, извлечени от безкрайните...

1 2