21 юли 1936 г. – революция на полупът

На пленума на местните организации на каталонската CNT на 21 юли 1936 г. делегацията на Долни Льобрегат предлага да се напусне създаваният Комитет на антифашистките милиции (КАМ) и да се провъзгласи анархокомунизъм, което би съответствало на решенията, принципите и идейните цели...

Жените в Испанската Революция

В зората на 20 век анархистите в Испания – мъже и жени – формулират свое виждане за хоризонтално общество, в което жените и мъжете участват наравно. Въпреки това, в навечерието на Гражданската война в Испания повечето жени далеч не са „готови“ да...

Работническите милиции и милитаризацията

(продължава от миналия брой) Въведение към втора част от „Уроците на испанската революция“ от Ричард Върнън През последните 18 месеца от своята борба, революционните и антифашистките сили живеят в пълна дезориентация. Икономическият живот и войната са изцяло контролирани от агентурата...

Сталинистите – авангард на контрареволюцията

(продължава от миналия брой) Тук социалистите, са по-надясно от коя и да е друга испанска социалистическа секция. В Барселона, техният главен враг е анархизмът. Като посочваме сталинистите като авангард на контрареволюцията в Испания, ние в никакъв случай не искаме да...

Властта корумпира

Ако разполагахме с повече място, щяхме да проучим подробно цялата техника на пропагандата, водена в Испания от всички партии в такъв широк мащаб. Пресата на CNT-FAI е главно за пропаганда, поради което новините от фронтовете преувеличават победите и омаловажават пораженията,...

CNT участва в правителството

(продължава от миналия брой) Формирането на каталонското правителство с участието на CNT слага край на двувластието между Комитета на антифашистките милиции и правителството на Компанис чрез елиминирането на първия. Въпреки всичките си недостатъци, Комитетът на милициите представлява революционните стремежи по-добре...

Двата синдиката CNT и UGT

Националната конфедерация на труда и Всеобщият съюз на труда Единственият съюз, който може да засили съпротивата срещу Франко, без да застраши Социалната революция, е този между CNT и UGT. Постигането му не е лека задача. Самият факт, че работниците са...