Яжте, пийте и…

Фолклорът е автентично огледало на народния живот. Събира впечатленията на анонимните си автори, подбира есенцията и ги вплита в специфично изразена народна мъдрост. Тази мъдрост помогна на народа ни да запази автентичността си под петата на „свои“ и „чужди“ потисници,...