Турция: крачка встрани, две – назад

От преврата към поврата За свличането на Турция назад по скалата на прогресивното според буржоазните критерии говореха някои турски интелектуалци, обикновено емигранти на Запад, сред които и известната у нас писателка Елиф Шафак. След идването на власт на сегашния президент...