Краят на „пазарната икономика“

Благодарение на експоненциалното развитие на технологиите, в близките 15-20 години стойността на жилищата, транспорта, храната, медицинското обслужване, облеклото, развлеченията, образованието и други продукти и услуги ще пада, докато в крайна сметка не стане равна на нула. Някои наричат тази демонетизация...

Цените на хранителните стоки продължават да се покачват

През ноември се запазва тенденцията за повишаване на цените на основните хранителни стоки, съобщават експерти от Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Най-голямо увеличение през този месец спрямо октомври се наблюдава при цената на брашното (11%), олиото (5,5%), лещата...