Отговорността на „редовите членове“

Революционните работници заплащат скъпо своята доверчивост и невежество в политиката, но не може да се каже, че отговорността им е равна с тази на революционерите с дългогодишен опит. (продължава от миналия брой) (Голяма част от документите, върху които би трябвало...

Култът към организацията и личността

(продължава от миналия брой) Един от тях е Гарсия Оливер и неговото „славно“ минало му създава през юли 1936 г. един невероятен престиж и власт в очите на работниците. При всеки удобен случай, конфедералната преса и Службата за пропаганда прибавят блясък...

ПАКТЪТ UGT-CNT

(продължава от миналия брой) Борбата между реформистката и революционната фракции става още по-яростна и изглежда винаги свързана с най-известните личности.   По повод Пакта CNT-UGT, видният социалистически лидер Луис Аракистайн казва тогава: „Бакунин и Маркс се прегърнаха над този документ...

ПАКТЪТ UGT-CNT

(продължава от миналия брой) Тази абсолютно анти-анархистическа позиция отразява доминиращия манталитет сред синдикалните шефове, които отговарят по този начин на постоянните оплаквания на средните класи. „Еволюцията“ на CNT в резултат от януарския пленум във Валенсия през 1938 г. очевидно улеснява преговорите...

Националният пленум от януари 1938 г.

(продължава от миналия брой) Националният пленум за икономическо развитие, проведен във Валенсия през януари 1938 г., е първата всеобща асамблея на Конфедерацията (CNT) след Конгреса в Сарагоса през май 1936 г., за който споменахме в първите глави. Над 800 делегати, представляващи около...

Работническите милиции и милитаризацията

(продължава от миналия брой) Няма съмнение, че бойният дух на бойците е бил много по-висок, когато не е съществувал нито правителственият контрол, нито милитаризацията. Следователно е ясно, че от самото начало революционните лидери стичат, че ролята им в борбата няма...

Работническите милиции и милитаризацията

(продължава от миналия брой) Въведение към втора част от „Уроците на испанската революция“ от Ричард Върнън През последните 18 месеца от своята борба, революционните и антифашистките сили живеят в пълна дезориентация. Икономическият живот и войната са изцяло контролирани от агентурата...

Колективизираните индустрии

(продължава от миналия брой) Испанският народ дава конкретни доказателства, че е в състояние не само да поеме отговорността, но също и да отвори пред човечеството пътя към едно по-хуманно и по-благородно общество. В първите дни на революцията, работниците окупират фабриките...

Колективите в селата

(продължава от миналия брой) „Дребната собственост изчезна почти напълно при тази нова организация. В Арагон, 75% от дребните собственици се присъединиха доброволно към новата организация на труд и живот. Тези, които отказваха, волята им беше уважена. Не е вярно твърдението,...

1 2 3 4 6