Георги Хаджиев: Основи на безвластието

СПРАВЕДЛИВОСТ „Справедливостта – казва Прудон – е нерушимата мярка на всички човешки постъпки“. За всички безвластнически теоретици справедливостта е изходно начало, основен камък на обществената сграда. В книгата си „Изследвания върху справедливостта в политиката и влиянието ѝ върху добродетелта и...