Мергюл Хасан: работнико, бори се за своите права!

В поредица от интервюта планираме да представим Автономната работническа конфедерация, за учредяването на която съобщихме в юнския брой. Мергюл Реджеб Хасан беше избрана за председател на конфедерацията. Тя е сред основните организатори на работниците от затворената верига Пикадили, които си...

Разкази от борсата

Експлоатация Сещам се как в тълковния речник обясняват думата „експлоатация“ – присвояване на чужд труд за лична облага. И добавят „разговорно“ в скоби, все едно хем е точно така, ама някак не съвсем така, не е академично. У нас в махалата...

Разлика между работнически съвети и профсъюзи

Профсъюзите са: 1. Легални, отворени, регистрирани. Те се стараят да действат в рамките на наложените от държавата закони. Продължителното легално съществуване и навиците да ползват услугите на съдебната система възпитават у профсъюзните членове робската нагласа на респект към системата на...

Всеобща синдикална мобилизация за Г-20 в Лондон

Международната конфередация на профсъюзите, заедно с английските синдикати TUC, призовава за пълна мобилизация на синдикалните организации, които да оглавят протеста на гражданите във връзка с провежданата на 2 април 2009 г. в Лондон среща на Групата на двадесетте „най-развити“ страни...