„ЛЯВОТО“ Е БЕЗСИЛИЕ, ДОКАТО…

В януарския брой на „Свободна мисъл“ отпечатахме статията „Лявото означава сила“. Познавайки отблизо разговора, в чийто контекст беше написана, мисля, че основната теза на статията – „либералното ляво се прострелва в крака и се обрича на маргиналност и безсилие“ – заслужаваше, ако...

Лявото означава сила

Целият 20 век е доминиран от левицата и работническите борби. Работническите синдикати, партии и революционни организации успяват да променят света, като напълно унищожават дерегулирания капитализъм от 19 век в глобален мащаб. По целия свят работниците, чрез своите борби, извоюват най-важните...

Кой провали наистина българския преход?

Открито писмо до Петър Волгин Колега Волгин, попаднах на статията Ви „Кой провали българския преход?“. Предполагам, че си задавате съвсем добросъвестно въпроса, затова реших да Ви предоставя един по-плътен отговор. Преди всичко, „провалът на българския преход“ съществува само в статиите...