Конспирация на огнените ядра:

Въоръжени с отказ. Извинението – отказано Половинчатите позиции убиват. При нас не съществува „средно положение“. Всеки, който заявява, че е анархист, е изправен пред категоричната дилема да започне да действа или да замълчи и да се откаже от анархизма. Защото анархизъм...