Необходимостта от антикапиталистически синдикати

Тази година станахме част от поредната капиталистическа криза, която атакува нашите условия за живот, общуване и най-вече нашите работни места. Профсъюзите отново се оказаха лоялна част от системата, която поставя интересите на работниците на последно място. Исторически погледнато, в такива...

Как да започнем анархосиндикалистката работа

Най-близката цел на анархосиндикалистката работа е да се открие пътят за самоорганизация на трудещите се по месторабота. Анархистите също са трудещи се и са длъжни да започнат със себе си. За създаване на анархистически работнически или студентски съюз (синдикат или...

За КНСБ, Мусолини и други трансмисии

Когато говорим за казионните синдикати изобщо и КНСБ в частност, често имаме предвид тяхното наследство като придатък на БКП или както е модерно да се казва тогава, като „трансмисия на партията“. Това е колкото вярно, толкова и непълно. Подчинението на...

Синдикалните „протести“

За какво протестираха 10-те хиляди души, докарани да послушат синдикалните бюрократи от КНСБ? Исканията се сведоха до увеличение на заплатите със 100 лева, особено на бюджетниците, и до това, че “ние сме държавата“, следователно държавниците трябва да изпълнят желанията на...

Борбата с експлоатацията

Фондация, която се бори с „трудовата експлоатация“, пуснала обява – работа в чужбина, чудесна заплата, високи надбавки за извънреден труд, гратис жилище, не е нужна нито специална подготовка, нито знаене на чужд език. За една седмица постъпили над 100 молби от...

Двата синдиката CNT и UGT

Националната конфедерация на труда и Всеобщият съюз на труда Единственият съюз, който може да засили съпротивата срещу Франко, без да застраши Социалната революция, е този между CNT и UGT. Постигането му не е лека задача. Самият факт, че работниците са...

Профсъюзи или работнически съвети?

Съвременните работници от Източна Европа практически не познават явлението „бойни профсъюзи“, способни да стачкуват много седмици, да оказват физическа съпротива на полицията и на работодателите, да окупират предприятия. Реално погледнато, такива профсъюзи вече няма почти никъде в света. Изключение е...

Алтернативите

Синдикалното движение не винаги и не навсякъде е било в мъртвата хватка на властта. Най-показателният пример за потенциала му е ролята, която изиграват синдикатите (безвластническият НКТ и марксистките ОСТ и ОМРП) в Испанската гражданска война. Като показател за състоянието на...

Ролята на синдикатите

„Целият преход бе резултат на един добре замислен и до голяма степен осъществен сценарий. Вглеждайки се в себе си, трябва да осъзнаем, че всеки от нас носи вина за този кръговрат и че само нашата активна позиция и намеса като...

1 2