АПОКАЛИПСИС – КОГА?

(продължава от миналия брой) ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА „На изток спи един гигант, не го будете!“ Приписват тези думи на Наполеон. По-важно от това, кой ги е казал, е несъмненото пробуждане...