Към бойците от анархистките подразделения в Украйна

дори не става дума за буржоазна или каквато и да е друга, различна от нашата революция, а за класово сътрудничество в полза на украинските олигарси и властници

Международна анархистка декларация относно пандемията COVID-19

Различни анархистки групи по света излязоха с обща декларация относно пандемията COVID-19. В България декларацията бе подписана от Автономна безвластническа...

„Асамблея“, Харков: много хора не приемат опасността от война сериозно

Текстът дава представа за настроенията вътре в Украйна, на фона на разтръбяваната паника пред войната между Русия и Украйна, която изглежда почти неизбежна.

РАД в Пазаркуле: Впечатления от мигрантската криза на границата

Трима другари от Революционно анархистко действие ни посетиха граничния пункт Пазаркуле и изпратиха своя репортаж от там. Мигрантите чакат вече...

Революционно анархистко действие – атака над възпоменателното шествие за Клането в Суруч

Тяхната борба беше наша, тяхната битка ще продължи в нашата! През юли 2015, 33 революционери които бяха потеглили да възстановяват...

1 май, Истанбул

Нашите другарите от турските организации Революционно анархистко действие и Сдружението на младите работници участваха на първомайския протест за 2019 в...

1 2 3 14