Международна анархистка декларация относно пандемията COVID-19

Различни анархистки групи по света излязоха с обща декларация относно пандемията COVID-19. В България декларацията бе подписана от Автономна безвластническа...

„Асамблея“, Харков: много хора не приемат опасността от война сериозно

Текстът дава представа за настроенията вътре в Украйна, на фона на разтръбяваната паника пред войната между Русия и Украйна, която изглежда почти неизбежна.

1 май, Истанбул

Нашите другарите от турските организации Революционно анархистко действие и Сдружението на младите работници участваха на първомайския протест за 2019 в...

Програма и организация на Интернационалното братство (Революционният алианс)

200 години от рождението на Михаил Александрович Бакунин Въведение Бакунин прокламира недвусмислено своето анархистическо кредо запръв път в Италия, след бягството си...