Извън картата

Десетки хиляди палестински бедуини, естествените обитатели на пустинята Негев, живеят в колиби и бараки или „непознати селища” в южен Израел. Пренебрегната от държавата територия и градоустройствената политика практически са направили невъзможно за бедуините играждането на легални селища и домове. Днес...