Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

Флоренция, 1866 г. Принципите и организацията на международната революционна федерация: Отрицание на съществуванието на какъвто и да е извънземен, обективен или личен бог, а следователно и на всякакво божествено откровение и намеса в делата на вселената и на човечеството. Унищожаване на...

Спомени за Никола Янкулов (15.08.1914 – 12.06.1944)

Когато спомените оживеят, ехото им не трябва да заглъхне! Могат ли едни „спомени“ да извикат отново на живот образа на човек, оставил такива неизлечими следи след своя кратък, интензивен и осмислен живот? Очаквах, че разказите на различните автори на тези...

Безвластник, артист, бохем

Георги Жечев, видян през неговите стихове, статии и спомени „Под кръстосаното влияние на социализъм, анархизъм и толстоизъм се формираха разбиранията ми, но анархизмът като най-широка концепция и най-жизнена философия, ми импонираше повече от всичко“ – записва Георги Жечев. На 7...