Марс на Ким Стенли Робинсън

Не са много произведенията в жанра научна фантастика, които разглеждат системните алтернативи на капитализма и държавността. Преобладаващата част от авторите моделират в произведенията си различни версии на йерархични общества. Твърде рядко художествената литература с прогностичен заряд, каквато е научната фантастика,...