Оправù се сам, та и властта да те оправи

Големият февруарски сняг беше като отчитане за цялата почти безснежна зима. Токът прекъсна на стотици места. В горите по планините се прекършиха безчет дървета. Някои останаха да се държат на магия, дочакаха снегът да се стопи. После – бурни ветрове. И...

Токов удар от 1 юли

ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България искат 10,5% средно увеличение на цените на електроенергията. Новите цени трябва да влязат в сила от 1 юли тази година. Другата голяма електроразпределитена компания в страната – EVN, която покрива източна и северна...