Анархизмът в бунтовната Уахака

Интервю с Матиас от Уахака, Мексико, член на организацията Автономен колектив „Магонисти” Какво е положението със съпротивата в Уахака и в районите на Чиапас, където все още съществуват сапатистки комуни? Аз съм член на анархистката организация „Автономен колектив на магонистите”....