Купуването и продаването на гласове е… норма

Що е ЦИК? С приемането на изборния кодекс на 28.01.2011 г. Централната избирателна комисия на Република България (ЦИК) става постоянен орган, който е на бюджетна издръжка към Министерски съвет и се назначава с Указ на президента на Република България. Комисията...