Кризата оряза доходите с 12% за година

През 2009 г. общият доход на българина е намалял с 11,9%, а наетите са се стопили със 182 099 показват данните на националната статистика. В негативната класация рекордът държи преработващата промишленост, където 71 хил. души са загубили препитание от декември...

Взимаме 6% от германската заплата

Оказва се, че доходите на българите са не просто сред най-ниските в ЕС, но са по-ниски дори от тези на гражданите на държави извън Евросъюза като Хърватия например. Средните възнаграждения у нас са почти двойно по-ниски от тези в Румъния...

Властта укрива доходи

За първи път Сметната палата доказа, че 195 високопоставени политици и представители на местната и съдебната власт са укрили хонорари от участия в бордове, личен труд и като еднолични търговци. „Пропуските”, направени в декларациите по публичния регистър, са за почти...