Хватката на болшевизма

40 ГОДИНИ ОТ ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ Малко след събитията във Франция светът е разтърсен от чехословашкия бунт през късната пролет и лятото на 1968 година. Ако бунтът в Париж е насочен срещу капитализма, то този в Прага е срещу държавния комунизъм...