Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Какви видове „зелен“ анархизъм има? В много от днешните форми на анархизма се подчертава значението на анархистките идеи като решение за екологичната криза. Тази тенденция започва още в края на деветнадесети век с...

Екоанархизъм или глобална катастрофа?

» » » продължава от миналия брой Първоначално в дейността на отделните общини се проявява известен „местен патриотизъм“ и не всички „колективи“ потеглят при „равен старт“ – някои са по-богати, други по-бедни. Както твърди Агустино Зухи, първоначално някои се противопоставят на...

Екоанархизъм или глобална катастрофа?

» » » продължава от миналия брой Подобна политика само приближава екологичната катастрофа. Всички ние, независимо дали някому това се харесва или не, живеем на една и съща планета. Очевидно е, че екокатастрофата в едни региони неизбежно ще засегне всички...

Екоанархизъм или глобална катастрофа?

» » » продължава от миналия брой Ние изоставаме с 50-100 години от напредналите страни. Трябва да изминем това разстояние за десет години. Или ще го направим, или ще ни смачкат – заяви Сталин, без да допуска възражения в края на...

Наследството на Мъри Букчин: синдикалистка критика

На 14 януари се навършват 100 години от рождението на Мъри Букчин. Може би си струва да разгледаме приноса му към радикалната политика. Букчин участва в комунистическото младежко движение през 30-те години на миналия век. В крайна сметка той изоставя...

Екоанархизъм или глобална катастрофа?

Социализмът се оказа утопия и очарованието му се изпари. Социализмът е мъртъв. Тези и подобни изявления могат да бъдат чути днес от всички страни. Кого погребват тук? Тоталитарния ленински ред? Да, разбира се. Но само него ли? Не сме ли...

Екологичният анархизъм

Екоанархизмът не е някаква разновидност на анархизма, а мнението на анархическата идея за проблемите между човека и околната среда. Ключов момент в анархическата практика е прякото действие: хората правят онова, което смятат за правилно, без да чакат някаква институция над...