8 МАРТ: Ден за борба, солидарност и обединение

Още в древността жените са водили борба за равнопоставеност в обществото, но дискриминация, потисничество и насилие, основани на полов признак продължават да съществуват по цял свят. На 8 март отбелязваме вековната история на организираните борби за икономическа и политическа еманципация...

Роботронната революция и краят на държавата

(продължава от миналия брой) Отговор на хаоса в юриспруденцията е още по-голямото „производство“ на правила и правилници. Пак във Франция например националното образование към 1981 г. се регулира от 6000 страници текстове. Днес министерството „произвежда“ ежегодно над 20000 (словом: двадесет...