Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция

(тема с продължение) На 1 юли, по инициатива на военния министър Керенски кабинетът признава автономията на Украйна, което дава повод на кадетите да напуснат правителството – уж в знак на протест срещу решението на украинския въпрос. Кадетите се измъкват, оставяйки министрите...

Малатеста за Революцията

Революцията тропа навсякъде; тук тя е израз на една идея, там – резултат от нуждите; по-често е следствие от преплитането на нуждите и идеите, които се пораждат и усилват взаимно. Тя се насочва срещу причините на злото или удря встрани, тя...

Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция

(тема с продължение) През юни 1917 г. в Русия настъпва кратко затишие пред новата поредица буреносни събития, които тласкат страната все по-близо до контрареволюционната реакция. Основната контрареволюционна сила – болшевишката партия – вече е приела тактическа програма за действие – „Априлските тезиси“. Контрареволюцията „отдясно“,...

Фъснат, вапцан, закачулен

Тънкообидни поклонници на чужди президенти се разяриха от боядисания паметник на Роналд Рейгън в София. Защо не се възмутиха от също така „осквернения“ преди време Паметник на съветската армия?! Специалистът-бояджия Асен Генов рече и отсече, че може да се боядисват...

Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция

(тема с продължение) Пролетта на 1917 г. е в разгара си. Временното правителство със скърцане на зъби е признало независимостта на Полша. Наследената от предишния режим криза – промишлена, финансова, инфраструктурна, глад за непроизвеждани в Русия материали и изделия – подгрява сама себе...

ДРАМАТА ЧИКАГО: 131 години от Хаймаркет

Умряха нашите братя, убити от буржоазията сред бял ден, на едно публично място, на 11 ноември. Те отидоха на смърт, пеейки Марсилезата и умряха с вика: „Да живее анархията!“ В навечерието на тяхната смърт милиони работници молиха буржоата: „Не ги...

Дъщерята на Щако

Убили са баща ми през 1954 г. и са го изгорили в пещите на Пожарната в град Казанлък, за да не остане ни вест, ни кост от него. И се започна, обиск след обиск. Покъщнина и дрехи изхвърляха на двора. Майка...

Руската революция през погледа на един български анархист

(продължава от миналия брой) Криза и Катастройка В края на 1980-те и началото на 1990-те години със съвместните усилия на „елитите“ от Изтока и Запада или „конвергенцията“ им е преодоляна най-взривоопасната революционна ситуация през втората половина на ХХ век, а...

Руската революция през погледа на един български анархист

(продължава от миналия брой) В началото, когато държавнокапиталистическата класа се консолидира в борба с всички останали класи и партии, 5 години след революцията – по мнението на един безспорно авторитетен свидетел, – въпреки цялата си архиреволюционност, болшевиките са съхранили напълно бюрократичния апарат...

1 5 6 7 8 9 45