„Социализъм“ с китайска… муцуна

» » » продължава от миналия брой Под капака От компанията подчертават, че „Сезам кредит“ е пилотен проект и е напълно доброволен. Потребителите обаче се насърчават активно да предоставят личните си данни, като се привличат в рейтинговата мрежа със заиграване...

„Социализъм“ с китайска… муцуна

» » » продължава от миналия брой Възниква въпросът: как да спечелим рейтинги или поне да не ги загубим? Властите в Жунчен казват, че това е много просто. Достатъчно е да спазваш закона, да погасяваш заемите си навреме, да плащаш...

Обществата на контрола

1. История Фуко разполага обществата на дисциплината през XVIII и XIX век; те достигат своя апогей в началото на XX век. Те организират големите затворнически множества. Индивидът продължава да се премества от една затворническа среда в друга, като всяка има...

Чомски: 10 начина за манипулация

Пропаганда, която не се разпознава лесно Управлението на човешкото поведение основна задача на държавата. Казват, че тя е създадена от нейните граждани, за да хармонизира собствените им интереси, но държавата или политическата власт има свои интереси и нейната основна задача...

„Социализъм“ с китайска… муцуна *

За съвременен Китай трайно се е залепил образът на голяма копирна машина, която може само да възпроизвежда чужди постижения с леки изменения. Сега изглежда обаче, че е дошъл моментът китайците да дарят света със свое собствено изобретение, сравнимо по мащаби...

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА от Мъри Ротбард

АВТОРИЗИРАН ДО НЕУЗНАВАЕМОСТ И ОБЪРНАТ „НАОПАКИ“ ПРЕВОД НА Г. К. » » » продължава от миналия брой Как държавата се защитава Веднага след като държавата е създадена, господстващата класа или каста се сблъсква с проблема как да запази своята власт. И...

Две други гледни точки за пандемията

През ноември 2015 г. научният сайт Nature.com публикува суха статия по вирусология под заглавие „Подобен на SARS клъстер от циркулиращи сред прилепи коронавируси показва потенциал за поява при хората“. Новината почти веднага e преведена на руски под заглавието „Ученых напугал успешный...

Възможна ли е глобална революция?

Интервю на Илия Троянов с Георги Константинов ИЛИЯ ТРОЯНОВ: Преди да разглеждаме стратегията и тактиката на Социалната революция (СР), трябва да преодолеем често срещаните съмнения и възражения относно възможността на СР в съвременния свят, затова започвам с няколко предварителни въпроси....

Швейцарски математик изяснява кой управлява света

Швейцарският математик Джеймс Глатфелдер подхожда към въпроса за заговора от строго математически позиции. Той построява карта на отношенията на власт и контрол в глобалната икономика и стига до извода, че съвременният свят страда от „блокиране“ на контролните механизми и че...

1 2