Що е анархокомунизъм?

Анархокомунизмът (анархистически комунизъм, наричан също безвластен или свободен комунизъм) е безвластно общество, тоест без йерархия, без принуда, без „прослойка паразити“ по думите на махновските анархокомунисти, където самоуправлението на хората, техните съюзи и взаимопомощта между тях са максимално развити. Пьотър Алексеевич...

Само враговете на народа могат да бъдат врагове на терора!

Да се унищожи напълно съществуващият „ред“, държавата, всички закони, съдът, религията и църквата, частната собственост, всички традиции, обичаи и техните привърженици – такива са били целите на руските анархисти. За своя главна задача те са считали пълното освобождение на човека от...

Съдилищата и затворите

Беседа с младото поколение, изнесена между циганската махала и „квартала на белите“ боклуци като нас Момци! Наречете го „божия заповед от светите пророци Бакунин и Кропоткин“, но ние смятаме държавата за зло! Тя е една от главите на грозната хала...