Кронщад, 1921 – „комунистите“ срещу комунизма

На 28 февруари 1921 г. в балтийската военноморска крепост Кронщад се провеждат избори за местни Съвети. Неприятната изненада за болшевиките е, че техните кандидати не минават. Властта окачествява този акт като „метеж“ и започва клеветническа пропаганда срещу кронщадци, като подготвя...

1 2