Философията на Лев Толстой

Бележки върху философията на анархизма Пътят за премахване на държавата, без да се отговаря на нейното насилие с насилие Като прави извода, че държавата, основаваща се на насилието, представлява главно средство за угнетяване на трудовия народ и следователно, за да...