Из спомените на Стоян Цолов:

Сложиха ми железни белезници на извитите зад гърба ръце. Преди това часове наред ме държаха прав с лице към стената и опрени върху нея пръсти под наклон. Започнаха денонощен разпит. Шестима различни последователно се изреждаха през четири часа, за да...