Забранете Ботев!

Изповядвам единния светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото … Чакам събуждането на народите и бъдещия комунистически строй на целия свят. Забранете го, преди да се е превърнал, ако вече не е късно, в слоган за рекламни клипове на банкови услуги,...