Великденско отрезвяващо

За повечето хора с анархически мироглед от само себе си се разбира, че идеята на религията, персонифицираният Господ, е оправдание на всяка форма на „земна“ власт. Дори при привиден отказ от признаване легитимността на светските държави и църковната йерархия (примера...