Как работи „работническата“ партия

Бразилия е по-голяма от Европа – с 8,5 милиона квадратни километра и почти 210 милиона жители. Социалните различия са огромни: ако 50 милиона души получават месечна помощ, благодарение на Работническата партия (РП), около 10 милиона са на ръба на глада. Този...

Картини от една „изложба“

На партерния етаж в сградата на Държавния архив на Московска №5 (бившия филиал на инквизиционно-екзекутивното ведомство на ДС) е открита подвижна изложба „България 1944-1989 – Забранена истина“, която има претенциите „да документира престъпленията на комунистическата система спрямо собствения ѝ народ,...

Екоселищата – самозаблуда или демагогия?

Основният закон на бизнеса е извличане на възможно най-висока печалба от каква да е дейност, което изисква възможно най-ниски разходи. Оттук и разходите за опазване на околната среда се оказват последна грижа. Единствено общественият натиск, от който често се възползва...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от предния брой) ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД ФРЕНСКИТЕ ПОЖАРИ Сред подписалите договора от Киото, единствените страни, които до днес са изпълнили задълженията си, каквото и да им струва това, са Украйна и Румъния. Отгатнете защо. Най-напредналият експеримент в „екологичното“ земеделие...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от миналия брой) Този свят има своята съгласуваност, която варира с интензивността и качеството на връзките, които ни привързват към всички тези същества и места. Само ние, лишени от всичко, изгнаници от всякъде, родени в бетонните кубове и избиращи...